Handelingen

European Currency Unit

Uit Wiki Munten en papiergeld

European Currency Unit, (ECU) Europese rekeneenheid van het Europese Monetaire Stelsel (EMS), Waaraan, voor de invoering van de euro, alle landen van de Europese Gemeenschap (EG) deelnamen.

De waarde van de ECU was een gewogen gemiddelde van de EG-valuta's, waarin onder andere het bruto nationaal product en het aandeel per land in de totale handel tussen de lidstaten een rol spelen.

De koers van de ECU werd elke werkdag vastgesteld. Sinds de bijstelling van 12 januari 1987, waarbij de Spaanse en Portugese valuta's niet zijn opgenomen, is het aandeel van de valuta's in procenten: Duitse mark 34,93 Franse frank 18,97 Engels pond 11,87 Nederlandse gulden 11,04 Italiaanse lire 9,44 Belgische frank 8,74 Deense kroon 2,79 Iers pond 1,13 Griekse drachme 0,76 Luxemburgse frank 0,33 In afwachting van een mogelijke invoering van de ECU als Europees betaalmiddel naast of ter vervanging van de nationale munteenheden, hebben sommige landen ECU's aangemunt. Deze munten zijn geen wettig betaalmiddel.

In België zijn in 1987 munten van 50 ECU (goud, gewicht 17,27 g, diameter 29 mm, gehalte 0,900) en 5 ECU (zilver, gewicht 22,85 g, diameter 37 mm, gehalte 0,833) geslagen, met een beeldenaar ontleend aan de zilveren karolusgulden van 1543. Een minder gebruikelijke benaming was eurodaalder, soms afgekort tot euro (niet te verwarren met de huidige munteenheid euro).