Ga naar: navigatie, zoeken

Electrum

electrum, Latijnse term voor het Griekse elektron, een natuurlijke of kunstmatige legering van goud en zilver, waarbij de goud-zilver verhouding kan fluctueren tussen 40% en 60%. Het metaal werd in de Oudheid gewonnen in westelijk Turkije in de rivier de Pactolus. In Klein-Azië (Lydië) werden laat in de 7e eeuw v.Chr. uit dit metaal de eerste munten geslagen. Door de grote schommelingen in waarde was electrum niet geschikt als muntmetaal en verdween het in de loop van de 6e eeuw v.Chr. op de meeste plaatsen.

Men sloeg de munten nu van zuiver goud of zilver met een vaste waarde-verhouding tussen die metalen van 13 1 / 3 : 1. Enkele steden in Klein-Azië bleven echter tot in de 4e eeuw v.Chr. munten van electrum slaan. Dat waren Cyzicus aan de Zee van Marmara, Phokaia en steden op het eiland Lesbos die het door hun handelsmonopolie konden volhouden munten met enigszins wisselende waarde in omloop te brengen.

Het goudgehalte van deze munten was erg laag (30-35%). In latere tijden werd goud van laag gehalte als muntmetaal gebruikt, dat ook electrum wordt genoemd: van de 11e-13e eeuw in het Byzantijnse rijk, maar ook meer naar het westen door de Merovingers (Merovingische munten) en in de Nederlanden o.a. de postulaatguldens in de 15e en 16 e eeuw.