Handelingen

Dubloen

Uit Wiki Munten en papiergeld

Versie door (gebruikersnaam verwijderd) op 15 jan 2017 om 22:54
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Dubloen inwisselbaar in meijer Araujo 25 ct 1897.jpg

dubloen, Nederlandse benaming voor de Spaanse doblón. De doblón was in Spanje de benaming voor diverse veelvouden van de gouden dobla. Internationaal werd deze naam vooral gebezigd voor de dubbele escudo van 6,75 gram, ingevoerd door Philips II. De doblón van twee escudo's werd in West-Europa nagevolgd onder de naam pistool.

Later werd het voornamelijk de benaming voor de acht escudo stukken geslagen in Spanje en in de Spaanse koloniën. Deze dubloen was veel groter dan zijn voorgangers en woog ca. 27 gram. In Spanje werd deze munt ingevoerd onder Philips III (1598-1621) en geslagen tot 1820. In de Spaanse koloniën werden ze geslagen vanaf het einde der 17e eeuw tot in de tweede helft van de 19e eeuw, toen men op het decimale stelsel overging.

In de populaire literatuur duidt het de goudstukken aan die uit Amerika naar Spanje werden verscheept en waarop vroeger zeerovers, en thans zoekers naar wrakken azen.

De firma Eman & Co. op Aruba gaf rond 1900 eigen papiergeld uit, inwisselbaar tegen dubloenen.

H.