Handelingen

Deutsche Bundesbank

Uit Wiki Munten en papiergeld

Deutsche Bundesbank, centrale bank voor de Bondsrepubliek Duitsland, opgericht in 1957 en gevestigd te Frankfurt am Main, als opvolger van de Bank deutscher Länder, die nog door de drie geallieerden, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten opgericht was, en daarmee ook van de zo goed als zelfstandige centrale banken van de afzonderlijke Länder en de Berliner Zentralbank.

De Deutsche Bundesbank nam de biljetten van de Bank deutscher Lander over en gaf pas vanaf 1961 (gedateerd 2 januari 1960) een eigen reeks uit in het 1-2-5-systeem, met coupures van: 5, 10, 20, 50, 100, 500 en 1000 Duitse mark (DM). Het biljet van DM 5 kreeg als afmetingen 120 x 60 mm, de afmetingen van de volgende coupures stijgen met 10 mm in de breedte en 5,0 mm in de hoogte, zodat het formaat van de DM 1000 180 x 90 mm is.

In 1970 en 1977 verschenen twee nieuwe emissies die alleen in details afwijken van die van 1960.

Het biljet van DM 5 is in de jaren 80 buiten omloop gesteld en in 2002 ging Duitsland over op de euro. De Bank bezit een grote verzameling papiergeld (de collectie Arnold Keller) die permanent tentoongesteld is.