Ga naar: navigatie, zoeken

Delft

Delft.jpg

Delft, stad in Holland, thans gelegen in de provincie Zuid-Holland, met stadsrechten sinds 1246, maar zonder ooit muntrecht te hebben bezeten. In 1531 en 1543 werden met toestemming van het centrale gezag koperen muntjes ter waarde van ¼ stuiver uitgegeven door de Heilige Geest-meesters (het armbestuur), die als armengeld moesten dienen en alleen mochten worden aangenomen door de "backers, comans, snijers, schoenmaeckers ende andere diergelijcke neringe doende tot behoeff van den armen".

Ze konden wekelijks bij de armenkamer worden ingewisseld.

Toen bleek dat ze ook buiten de stad in omloop kwamen, werden ze in 1548 door de landsregering verboden.

Een derde emissie van 1559 werd al bij stedelijke publicatie van 30 juni 1561 weer ingetrokken. Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen. Vanaf 1 april tot in juni 1795 werden recepissen uitgegeven ter inwisseling van de Franse assignaten (assignaat) en ter betaling van de soldij van de Franse troepen.

Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.

Lit.: Bleyswijck, D. van, Beschrijvinge der Stadt Delft, Delft 1667-1680.