Ga naar: navigatie, zoeken

Cochin

Cochin, (huidige naam: Kochi), plaats aan de zuidwest (Malabar-)kust van India gelegen in de huidige deelstaat Kerala. In 1663 werd Cochin door de VOC op de Portugezen veroverd. In 1669 werd het de hoofdpost voor de Malabar-kust en ca. 10 jaar later oefende men hier niet alleen het handelsmonopolie uit doch regelde men ook het bestuur van de staat Cochin.

De Portugezen bezaten hier reeds vanaf de eerste helft van de 16e eeuw een muntatelier en ook de lokale Raja bezat het muntrecht.

De VOC kwam bij het contract van 20 maart 1663 met de Raja van Cochin overeen, dat het munten in het paleis zou geschieden onder controle van één of twee Compagniesdienaren.

Maar men wist in 1666 van de Raja en de prinsen gedaan te krijgen, dat de fanams voor één jaar op proef in Fort Cochin werden geslagen. De Compagnie kon dan beter controle houden op het gehalte en had de omvang van de muntslag in eigen hand. Sindsdien geschiedde de aanmunting door de VOC.

In Cochin werden door de VOC, naast gouden fanams, later ook zilveren fanams of puttans geslagen, evenals koperen stuivers, (ook wel rasi genoemd) de ½ en ¼ denominaties hiervan en bazaroeken van een lood-tin legering.

Na 1724 werden er de in de Nederlanden geslagen provinciale duiten geïntroduceerd die er gangbaar waren voor ¼ stuiver. De na 1724 te Cochin vervaardigde bazaroeken vertonen boven het VOC-monogram een waardeaanduiding 8 hetgeen inhoudt dat 8 bazaroeken gelijk waren aan een duit. Voor de introductie in 1724 van de provinciale duiten ontbrak deze waardeaanduiding op de bazaroeken.

Zoals de meeste overige bezittingen in Azië werd ook Cochin, ingevolge de proclamatie van 7 febr. 1795 van de naar Engeland gevluchte Stadhouder Willem V, door de Engelsen bezet.

Bij de conventie van Londen in augustus 1814 werd Cochin aan de Engelsen afgestaan in ruil voor Banka.

Hoewel formeel onder Engels gezag heeft de staat Cochin tot in het midden van de 19e eeuw eigen munten uitgegeven.

L.

Lit.: Scholten, C, De munten van de Nederlandsche gebiedsdelen overzee 1601-1948, Amsterdam 1951; Roelofsz, M. A. P., De vestiging der Nederlanders ter kuste Malabar, 's-Gravenhage 1943; 'sJacob, H. K., Nederlanders in Kerala 1663-1701,' s-Gravenhage 1976.  • Cochin 1 rasi.jpg
  • Cochin bazaroek.jpg
  • Cochin puttan rasi type of zilveren fanam.jpg
  • Cochin VOC rasi fanam 17e18e eeuw.jpg