Handelingen

Braamse

Uit Wiki Munten en papiergeld

braamse, in Overijssel gebruikelijke vorm voor de rekeneenheid Brabantse = 1/4 groot of 1/8 plak. Braamsen werden omstreeks 1500 te Deventer uitgegeven: kleine, eenzijdig geslagen muntjes van zilverhoudend koper met een koers van 1/8 plak of 1/64 stuiver.

E.v.G.


  • Braamse deventer.jpg
  • Braamse deventer begin 16e eeuw.jpg