Handelingen

Bondsrepubliek Duitsland

Uit Wiki Munten en papiergeld

Bondsrepubliek Duitsland, federale republiek in Midden Europa, tot 1990 ook West-Duitsland genoemd. West-Duitsland werd in 1949 gevormd uit de Amerikaanse, Engelse en Franse bezettingszones van het voormalige Duitse Rijk; het kreeg in 1955 volledige onafhankelijkheid.

Het gebied omvatte toen negen zgn. Länder. In 1957 sloot Saarland zich als tiende land bij de federatie aan. In 1990 werden West-Duitsland en Oost-Duitsland, de Duitse Democratische Republiek (DDR) herenigd. Hieronder volgt de monetaire geschiedenis van West-Duitsland tot 1990.

Sinds 1948 worden munten (aanvankelijk op naam van de Bank deutscher Länder, sinds 1950 op naam van de Bondsrepubliek) aangemaakt in de denominaties van 1, 2, 5, 10, 50 pfennig en van 1, 2 en 5 Duitse mark. Bovendien werden sinds 1952 zilveren herdenkingsmunten uitgegeven van 5 en sinds 1972 ook van 10 DM.

De militaire autoriteiten gaven in 1948 muntbiljetten uit van ½ tot 50 DM. In hetzelfde jaar werd de Bank deutscher Länder opgericht die munt- en bankbiljetten uitgaf van 5 pfennig tot 100 DM. Deze werd in 1957 opgevolgd door de Deutsche Bundesbank die sinds 1960 tot 2002 bankbiljetten uitgaf van 5 tot 1.000 DM.

Na 1990 verdween de Oostduitse mark en werd de Westduitse mark de nationale munteenheid. In 2002 werd de euro ingevoerd G.

Lit:

Rittman, H., Deutsche Geldgeschichte seit 1914, München 1986.  • Bondsrep duitsland 10 pfennig 1949 en 1950.jpg
  • Bondsrepubliek 2 mark 1972.jpg