Handelingen

Bon de caisse

Uit Wiki Munten en papiergeld

bon de caisse, of Kassenschein, papiergeld met het karakter van wettig betaalmiddel, sinds 1914 uitgegeven door de Luxemburgse staat. Er hebben coupures gecirculeerd van 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 en 1000 frank. Tot 2002 kende men nog coupures van 10, 20, 50 en 100 frank.