Handelingen

Bataafse Republiek

Uit Wiki Munten en papiergeld

Versie door MyWikiAdminEnc (overleg | bijdragen) op 15 jan 2017 om 22:49 (1 versie geïmporteerd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Bataafse Republiek, gecentraliseerde staat naar Frans model, die in 1795 gesticht werd na de inval van de Franse troepen, als opvolger van de Republiek der Verenigde Nederlanden.

In 1806 werd de Bataafse Republiek op last van Napoleon vervangen door het Koninkrijk Holland (Holland, koninkrijk). Tot 1801 probeerde men met wisselend succes tot een meer centraal bestuurde staat te komen. Hierin passen ook de munthervormingspogingen van minister Gogel en de proefmunten van 1800 (Bataafsch Gemeenebest). De invoering van het nieuwe muntstelsel werd onmogelijk door de politieke onenigheid en de grotere behoefte aan gewestelijke zelfstandigheid.

Tijdens de Bataafse Republiek werd voor het eerst op grote schaal kennis gemaakt met papiergeld. De overheid heeft zoveel mogelijk getracht de schadelijke gevolgen van de Franse assignaten (assignaat) te beperken door eigen papiergeld, recepissen genaamd, in omloop te brengen.

De aanmuntingen gingen ondertussen op de oude voet verder. Wel was door de oorlog de overzeese handel sterk afgenomen, waardoor ook de vraag naar exportmunten afnam.

Alleen voor Indië is er van 1802-1806 aangemunt op naam van de Bataafse Republiek. Deze munten dragen de tekst INDIAE BATA VORUM (Bataafs-Indië).


  • Frankrijk, 6 livres, l‚‘an 2, 1793, geslagen te Parijs ( = A), zilver. Bataafse Republiek, muntontwerp van 3 gulden 1800 door J. G. Holtzhey, zilver.
  • Zeeland, 1/8 livire of 2 ½ stuiver (sous) 1795, koper.
  • Bataafse Republiek, Recepis ten laste van de provincie Overijssel uit 1795 ter waarde van 10 stuiver; 16 x 10,5 cm, DNB.
  • Bataafse republiek rijksdaalder 1808.jpg