Handelingen

Banque Internationale à Luxembourg

Uit Wiki Munten en papiergeld

Banque Internationale à Luxembourg, (BIL), in het Duits: Internationale Bank in Luxemburg, werd in 1856 opgericht als een naamloze vennootschap met emissiebevoegdheid voor biljetten in guldens, franken en talers. Enkel coupures van 10 taler en 25 en 100 frank werden gerealiseerd; tot uitgiften in guldens is het nooit gekomen (wel proefdrukken).

Toen de taler in 1876 als geldeenheid werd vervangen door de mark werden haar biljetten voorzien van een opdruk in die waarde. In 1914 werden de bankbiljetten van de BIL wettig betaalmiddel. Sinds 1923 heeft zij nog slechts coupures van 100 frank in circulatie gebracht, die onder andere bij Bradbury Wilkinson & Co. Ltd. zijn gedrukt.

G.

Lit.: Weiller, R., Cent vingt-cinq ans de papier-monnaie luxembourgeois, Luxemburg 1981.


  • Banque internationale 100 fr 80 mark 1894 BIL.jpg
  • Banque internationale a BIL 1 mark 1914.jpg
  • Banque Internationale a Luxembourg, biljet van 100 franc, 1956, druk: Bradbury, Wilkinson & Co, New Malden U.K., 15 x 8 cm, DNB.
  • Banque internationale BIL 100 fr 1956.jpg
  • Biljet van 100 frank (honnert frang), sinds 1981 in circulatie gebracht door de Banque Internationale à Luxembourg ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de bank. Links het portret van prins Hendrik der Nederlanden, broer van koning Willem III en stadhouder van Luxemburg (1850-1879), die de bank in 1856 oprichtte; rechts prins Jan, sinds 1964 groothertog van Luxemburg; 14,2 x 7,5 cm, DNB.