Ga naar: navigatie, zoeken

Antoninianus

antoninianus, zilveren, later verzilverd koperen Romeinse munt ter waarde van twee denarii, die zijn naam ontleende aan Marcus Aurelius Antoninus ( = Caracalla) die de munt in 215 invoerde. Hoewel de antoninianus hetzelfde gehalte had als de denarius bevatte hij slechts anderhalf maal zo veel zilver, zodat er een verslechtering van de muntvoet optrad. Later, rond 270, bevatte de antoninianus nog slechts 2% zilver.

Van 238 tot aan de munthervorming van Diocletianus in ca. 286/294 was het de meest voorkomende denominatie in het Romeinse keizerrijk.

De antoninianus is te herkennen aan de stralenkroon op het hoofd of de buste van de keizer (op de denarius draagt de keizer een lauwerkrans) en aan de maansikkel waarop de buste van de keizerin geplaatst werd; Romeinse muntwezen.


  • Romeinse Rijk, Caracalla (198 - 217), denarius (links) en antoninianus, zilver.
  • Romeinse rijk, Probus (276 - 282), antoninianus, (281), verzilverd koper, SOLI INVICTO.
  • Romeinse rijk, Tacitus (275-276), antoninianus z.j., geslagen in Gallië, koper met een zilverlaagje, met op de kz MARS VICTOR.
  • Romeinse rijk, Salonina (260 - 268). antoninianus, kz: Ceres, zilver.