Handelingen

Afslag

Uit Wiki Munten en papiergeld

afslag, product van een stempel of een stempelpaar (vz en kz), meestal in een ander dan het gebruikelijk metaal, in de numismatiek ook wel afwijkend metaal genoemd. De functie van zo'n afslag is niet altijd precies aan te geven. Zo bestaan er afslagen in papier en zeer zacht materiaal als lood en was, die zuiver bedoeld zijn om de kwaliteit van de gemaakte stempels - nog voor het harden - te testen. Afslagen in harder materiaal als bijvoorbeeld koper en tin zijn mogelijk bedoeld als voorbeeld van een bepaalde (geplande) productie.

Afslagen in metaal van een hogere waarde dan de eigenlijke uitgave zijn meer bedoeld voor representatieve doeleinden of ook wel voor verkoop door de muntmeester aan verzamelaars. Tot deze laatste categorie behoren de zilveren duiten en de gouden stuivers, dubbeltjes en schellingen uit de tijd van de Republiek.

A.S.


  • Nederlanden, Holland, pijlstuiver, 1738, afslag in goud, met pijlenbundel op de vz.
  • Overijssel, Philips II (1555 - 1598), halve philipsdaalder, 1580,zilver, vierkante afslag.
  • Zutphen, snaphaan, 1604, zilver, afslag op vierkant plaatje.