Ga naar: navigatie, zoeken

Willem II van Oranje

Willem II van Oranje, (1626-1650), graaf van Nassau en prins van Oranje (1647-1650) was de enige zoon van Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Hij was gehuwd met Maria Stuart, dochter van de Engelse koning Karel I (1625-1649). Hij volgde zijn vader in 1647 op als stadhouder van alle gewesten, behalve Friesland. Hij werd in Orange als Willem IX aangeduid. Op zijn naam zijn te Orange in 1649-1650 aangemunt: in goud dubbele en enkele pistolen (pistool), in zilver hele, halve kwart en twaalfde écu's en testons en in koper een denier tournois.

Op de dubbele pistool en de teston komt zijn eigen wapen voor, dat hij van zijn vader overnam, het wapen van Willem I van Oranje waaraan twee schildjes zijn toegevoegd: boven het hartschild Meurs en daaronder Buren. Op de overige munten staat een wapen dat veel op dat van de Franse koningen lijkt: drie lelies waaraan de hoorn van Orange is toegevoegd. (Voûte schrijft ook een denier tournois met het jaartal 1651 aan hem toe.)

Het portret van Willem II komt ook voor op het biljet van 50 gulden, model 1945.

Lit.:

Voûte, J.R., en H.J. van der Wiel, Les monnaies de la principauté d'Orange sous la maison de Nassau, Bussum 1997.


  • Willem II stadh 50 gld 1945 ontw mechelse.jpg
  • Willem II van oranje doublon 1649.jpg
  • Willem III koning portret rijksd en tientje.jpg
  • Willem III van oranje 50 gld 1988.jpg