Ga naar: navigatie, zoeken

Pîtres

Pîtres, Edict van, in 864 te Pîtres door Karel de Kale (840-877), jongste zoon van Lodewijk de Vrome, uitgevaardigde wetgeving, waarin zeer gedetailleerde regelingen (de artikelen 8-24) omtrent het muntwezen zijn opgenomen.

Het op grond van dit edict in het West-Frankische Rijk ingevoerde type munt is van het eerder door Karel de Grote gevoerde monogramtype, Karolingische muntslag. In de legende is voor het eerst het predicaat Gracia Dei (Dei Gratia) opgenomen. Daarom wordt dit munttype wel als het GDR-type (R = rex) aangeduid.

J.S.

Lit.:

Frère, H., Le denier Carolingien spécialement en Belgique, Louvain-la-Neuve 1977, blz. 96-100.