Ga naar: navigatie, zoeken

Historiepenning

historiepenning, penning die beschouwd wordt als herinnering aan een bepaalde gebeurtenis, ter onderscheid van de gebruikspenning (gildepenning, legitimatiepenning, rekenpenning) en de zuiver artistieke penning die niet ter herdenking van een bepaalde gebeurtenis is vervaardigd.

Hoewel de familiepenningen strikt genomen tot de historiepenningen gerekend kunnen worden, worden ze in de numismatische literatuur meestal afzonderlijk behandeld.

Lit.:

Kamerbeek, L., Willem III, juli 1668-februari 1689: een vergelijking van numismatische literatuur, JMP (1981) 59-106 (bevat uitgebreide literatuurlijst);

Loon, G. van, Beschrijving der Nederlandsche historipenningen, 's-Gravenhage, 1723-1731 (vier delen, periode na 1555);

Mieris, F. van, Histori der Nederlandsche vorsten... met meer dan duizend historipenningen, 's-Gravenhage, 1732-1735 (drie delen, periode tot 1555).