Handelingen

Zolder

Uit Wiki Munten en papiergeld

Zolder, Zonhoven en Vogelzang, heerlijkheden, behorende tot het graafschap Loon, thans gemeenten Zonhoven en Heusden-Zolder, waarin ook het kasteel Vogelzang ligt, in de Belgische provincie Limburg, die in 1366, na de Loonse successieoorlog, door Arnold van Oreye (Rummen) werden overgedragen aan zijn zwager Jan, heer van Hamaal (1316-1386). Diens zoon Willem van Hamaal (ca. 13671371) heeft imitaties van Vlaamse dubbele mijten laten slaan, waarop de titel van Zolder afgekort voorkomt als SVLR. Jan van Hamaal werd opgevolgd door zijn schoonzoon Engelbert van der Mark (1386-1422), die aangemunt heeft te Zonhoven en Geenrijt (thans gem. Heusden-Zolder). Daarna heeft Engelberts kleinzoon Hendrik van Bastogne (1422-1455) aangemunt te Zolder en tenslotte heeft Hendriks kleinzoon Jan van Autel of van Elteren (1457-1487) ook nog te Zolder aangemunt. Al deze munten waren imitaties van in de omgeving circulerend kleingeld, hoofdzakelijk dubbele mijten, alleen Hendrik van Bastogne heeft ook imitaties van de halve griffioen van Luik geslagen. Op de munten komt de titel van Zolder voor als SVLREN en SOLREN, Zonhoven: SOVE, Vogelzang: VOGE, alles in diverse afkortingen. De muntplaats Geenrijt wordt aangeduid als REIT.

Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen.


Muntheren

Willem van Hamaal ca. 1367-1371

Engelbert van der Mark 1386-1422

Hendrik van Bastogne 1422-1455

Jan van Autel of van Elteren 1457-1487.


Lit:

Lucas, P., Monnaies seigneuriales mosanes, Walcourt 1982, blz. 43.1-43.10.