Ga naar: navigatie, zoeken

Zevenbergen

Zevenbergen, Hollandse en Brabantse muntplaats, gelegen in het zuiden van het graafschap Holland (Holland, graafschap), thans gemeente in de provincie Noord-Brabant, waar 1429-1430 hele en halve schilden (schild, gouden) zijn geslagen op naam van Philips de Goede als erfgenaam van Holland (op de munten aangeduid als HES HOL (afk. van Latijn heres = erfgenaam) volgens de emissie van 1425 (herkenbaar aan een ster als initiaalteken op de kz) en dubbele (niet teruggevonden), hele en halve schilden op naam van Philips de Goede en Jacoba van Beieren gezamenlijk volgens de emissie van 1429. Daarnaast werden er in 1430-1433 gouden pieters (pieter, gouden) en dubbele groten (niet teruggevonden) geslagen op naam van Philips de Goede als hertog van Brabant, waarbij in 1433 wederom een ster als kenmerk werd gebruikt.

Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen.


De gemeente Zevenbergen heeft in mei 1940, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, een ongedateerde emissie noodbiljetten (noodgeld) uitgegeven van 25 cent, 50 cent en 1 gulden tot een totaalbedrag van ƒ 8.306,-. De biljetten konden ingewisseld worden tot 22 juni 1940.

Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.


Lit.:

Gelder, H.E. van, Het Hollandse muntwezen onder het huis Wittelsbach, JMP (1959) 37-81, speciaal blz. 65-66;

Toele, A., en H. Jacobi, Het noodgeld van Nederland in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945, Leiden 1996, blz. 305.