Ga naar: navigatie, zoeken

Winsum

Winsum, muntplaats, thans gemeente in de provincie Groningen, maakte deel uit van het Friese "middengraafschap" dat in het midden van de 11e eeuw enkele graven uit het geslacht van de Brunonen had. In 1057 ontving aartsbisschop Adalbert van Hamburg-Bremen het recht van munt en tol te Winsum en Garrelsweer, waardoor de weinig omvangrijke muntslag te Winsum naar het voorbeeld van Goslar met Simon en Judas met de muntplaatsaanduiding VVINSHEM, ondanks de naam ECBERTVS, niet meer automatisch aan Egbert II (1068-1090) wordt toegeschreven.

Aangezien Egbert II het graafschap in 1077 af moest staan aan het bisdom Utrecht, kan zijn muntslag te Winsum en Garrelsweer alleen hebben plaatsgevonden tussen 1068 en 1077.

Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen.

Lit.:

Henstra, D.J., De Winsumer Koninklijke oorkonde van 1057, in: Popkema, A.T. (red), Fon jelde. Opstellen van D.J. Henstra over middeleeuws Frisia, Groningen 2010, p. 145-158;

Ilisch, P., Die Münzpragungen in den Raümen Utrecht und Friesland im 10. und 11. Jahrhundert, JMP (1997/1998) 244-245.