Handelingen

Willem Clito

Uit Wiki Munten en papiergeld

Willem Clito, of Willem van Normandië (gesneuveld 1128), kleinzoon van Willem de Veroveraar en van Mathilde van Vlaanderen, zuster van de Vlaamse graaf Robrecht I (1071-1093), werd in 1127 door de Franse koning aangesteld als graaf van Vlaanderen. Hij heeft aangemunt te Sint-Omaars (Saint-Omer).

Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen.