Ga naar: navigatie, zoeken

Wieringen

Wieringen, muntplaats, voormalig eiland, thans gemeente in de provincie Noord-Holland, waar ca. 1360 is aangemunt door Jan I van Egmond (1321-1369) toen het eiland aan hem verpand was door de Hollandse graven. Teruggevonden zijn muntjes van een halve groot en kleiner, imitaties van contemporaine en oudere Hollandse typen, waarop de muntplaats vermeld staat als WIRIGIE. Jans naam en titel komen (meestal afgekort) voor als IOH DNS DE EGMVNDA. Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog heeft de gemeente Wieringen noodbiljetten (noodgeld) laten drukken, gedateerd 14 mei 1940 met waarden van 1 tot 100 gulden. Alleen de coupures van 1, 2½ en 10 gulden zijn in omloop gebracht. Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.


Lit.:

Grolle, J.J., Van muntheer tot schout, de heer van Egmond op Wieringen, De Muntkoerier (1989) 5, blz. 15-18;

Meer, G. van der, De vondst Arnhem, JMP (1959) 10;

Toele, A., en H. Jacobi, Het noodgeld van Nederland in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945, Leiden 1996, blz. 289-290.