Handelingen

Wichman III

Uit Wiki Munten en papiergeld

Wichman III penning friesland.jpg

Wichman III, (994-1016), ook genaamd Wigman, graaf uit het geslacht van de Saksische Billungen, heeft aangemunt in Friesland. Hij kwam in conflict met Adela van Hamaland die mogelijk bij zijn gewelddadige dood betrokken was.

Lit.:

Ilisch, P., Friesische Prägungen des Grafen Wichmann, JMP (1990) 5-25;

idem, Graf Wichmann III (Billunger), in: Die Münzprägungen in den Raümen Utrecht und Friesland im 10. und 11. Jahrhundert, JMP (1997) 210-211.