Ga naar: navigatie, zoeken

Vlaardingen

Vlaardingen, Hollandse muntplaats (Holland, graafschap), thans gemeente in de provincie Zuid-Holland waar tijdens de regering van Floris II (1091-1121) zogenaamde lichte penningen van ca. 0,6 g zijn aangemunt met de vermelding van de muntplaats als FLARDIGA. Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen.


Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de gemeente Vlaardingen twee emissies noodbiljetten (noodgeld) laten drukken, gedateerd 11 en 16 mei 1940, maar beide zijn niet in omloop gebracht. De eerste emissie heette "noodbetaalmiddel voor kostwinners", de tweede "noodbetaalmiddel". Zie voor de plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.

Lit.:

Boegheim, L.M.J., Noodgeld van Vlaardingen, Muntkoerier, februari 1991, blz. 24-25;

Grolle, J.J., De muntslag van de graven van Holland tot de Bourgondische unificatie in 1434, Amsterdam 1997, cat. 4.1;

Struijs, M.A., De Vlaardingse muntvondst van 1913, De Beeldenaar (1999) 50-62;

Toele, A. en H. Jacobi, Het Noodgeld van Nederland in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945, Leiden 1996, blz. 275-276.