Handelingen

Verzilveren

Uit Wiki Munten en papiergeld

verzilveren, met een laagje zilver bedekken. Dit kan gebeuren langs elektrolytische weg of door warm opwalsen. De langs de eerste weg opgebrachte laagjes zijn dunner dan die langs de tweede weg verkregen. Omdat de elektrolytisch aangebrachte laag eerder verdwijnt door slijtage wordt deze methode vooral bij medailles toegepast. Een voorbeeld van de tweede methode is de Amerikaanse halve dollar van 1965-1970 (de Kennedy halve dollar) die uit een kern bestaat van 79% koper en 21% zilver waarop een laag gewalst is van 79% zilver en 21% koper.

K.