Handelingen

Vergulden

Uit Wiki Munten en papiergeld

Verkade muntboek 1848.jpg

vergulden, het bedekken van een voorwerp met een dunne laag goud. Vroeger werd een goudlaag meestal aangebracht door op het (metalen) voorwerp goudamalgaam aan te brengen en het daarna te verhitten (vuurvergulden). Door het verhitten verdampt het kwik.

Tegenwoordig past men chemisch vergulden toe: hierbij wordt het te vergulden metaal gedompeld in een warme oplossing van een goudzout, bijvoorbeeld goudcyanide. Er vindt dan een chemische reactie plaats waarbij metaal van het voorwerp oplost en tegelijkertijd een laagje goud op het voorwerp wordt afgezet. Voor het aanbrengen van dikkere goudlagen wordt een elektrische stroom gestuurd door een oplossing van een goudzout waarbij het goud zich op de negatieve pool (kathode) afzet.

Voor zover bekend is vergulden bij munten niet toegepast, behalve om zilveren munten frauduleus voor goudstukken uit te geven. Zo wordt vermeld dat zilveren halve guldens van Willem I, II en III en/of van Wilhelmina verguld zijn om ze als gouden tientjes uit te geven. Vergulden wordt wel vaak bij medailles toegepast. Zo zijn de "gouden plakken" die als eerste prijs bij de Olympische Spelen worden uitgereikt verguld zilveren medailles; vermeil.

K.