Handelingen

Trier

Uit Wiki Munten en papiergeld

Trier, Duitse stad aan de Moezel in Rheinland-Pfalz, was de hoofdplaats van de Keltische Treveri. Het werd in 15 v.Chr. een Romeinse stad onder de naam Augusta Treverorum. Van 285-400 was het een keizerlijke residentie. Romeinse muntslag (Romeinse muntwezen) vond plaats van het eind van de 3e eeuw tot ver in de 4e eeuw. De muntplaats is op de munten aangeduid als T of TR.

Na de Romeinse tijd werd Trier de zetel van een aartsbisschop, later tevens keurvorst, die echter meestal te Koblenz, aan de monding van de Moezel in de Rijn resideerde, omdat Trier ten opzichte van de andere Duitse machtscentra te excentrisch lag. De muntslag van de aartsbisschoppen begon ca. 990 en duurde in het keurvorstendom tot het midden van de 18e eeuw. Daarna, tot de opheffing van het keurvorstendom in 1802, vond muntslag voor Trier plaats in buiten het keurvorstendom gelegen munthuizen, zoals Mannheim en Günzburg. Zie ook: rijnse gulden.

Lit.:

Weisenstein, K., Das Kurtrierische Münz- und Geldwesen vom Beginn des 14. bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, Koblenz 1995.