Ga naar: navigatie, zoeken

Tongeren

Tongeren groot jan van arkel.jpg

Tongeren, Belgische gemeente in de Provincie Limburg, gesticht als de Romeinse stad Atuatuca Tungrorum, de oudste stad van België, de hoofdstad van de Tungri die rond het begin van de jaartelling in het gebied van de door Caesar uitgeroeide Eburonen zijn gaan wonen. Veel van de Romeinse vondsten worden bewaard in het Gallo-Romeinse museum, waarin ook het Munt- en Penningkabinet van de Provincie Limburg is ondergebracht, met een vaste opstelling betreffende de muntslag van de Kelten tot heden. Het adres is: Kielenstraat 15, 3700 Tongeren, tel. +32 12670330; www.galloromeinsmuseum.be

Tongeren was de eerste bisschopsstad in de Nederlanden met Sint Servaas als eerste bisschop. Later werd de bisschopszetel verplaatst naar Maastricht en vervolgens naar Luik. Te Tongeren is aangemunt door enkele bisschoppen van Luik.

Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft de stad acht series noodbiljetten (noodgeld) uitgegeven, vier gedateerd 14 augustus 1914 en vier ongedateerd.


Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.

Tongeren
bisschoppen
Jan van Aps 1229-1238
Robert van Thourotte 1240-1246
Jan van Arkel 1364-1378
Arnold van Horn 1378-1389