Handelingen

Thielt

Uit Wiki Munten en papiergeld

Thielt,

1. naam van de gemeente Tielt in West-Vlaanderen, zoals die voorkomt op vier emissies noodbiljetten (noodgeld) , uitgegeven tijdens de Eerste Wereldoorlog, één ongedateerd, de overige gedateerd 25 november 1914, 10 januari en 1 maart 1915;

2. naam van de voormalige gemeente Tielt, thans gem. Tielt-Winge in Vlaams-Brabant, zoals die voorkomt op een ongedateerde emissie noodbiljetten (noodgeld) , uitgegeven tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.