Handelingen

Stempelbreuk

Uit Wiki Munten en papiergeld

stempelbreuk, kan optreden tijdens de muntslag. Vroeger was het stempelstaal niet altijd van even goede kwaliteit, zodat stempelbreuk toen vaker optrad dan tegenwoordig. De breuk kan een barst veroorzaken (stempelbarst) maar er kan ook een stukje uit de stempel breken waardoor op de ermee geslagen munten plaatselijk een kleine verhoging komt.

K.


  • Stempelbreuk dukaat utrecht 1729.jpg
  • Stempelsnijder generaal drappentier.jpg