Handelingen

Stein

Uit Wiki Munten en papiergeld

Stein 1 gld 1940.jpg

Stein, voormalige heerlijkheid, thans gemeente in de Nederlandse provincie Limburg waar is aangemunt door enkele heren uit dat geslacht en hun erfgename Johanna van Merwede, vrouwe van Gerdingen, Nieuwstad en Stein (1449-na 1467). Vooral de laatste heeft veel imitaties van Bourgondisch en Frans kleingeld laten slaan. Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de gemeente noodbiljetten (noodgeld) van 25 cent en 1 gulden uitgegeven, gedateerd 15 mei 1940.

Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.

Stein, Muntheren
(de regeringsjaren van Arnold II en III zijn onzeker)
Arnold I 1260-1295
Arnold II 1311-1355
Arnold III 1346-1381
Johanna van Merwede 1449-na 1467

Lit.:

Lucas, P., Monnaies seigneuriales mosanes, Walcourt 1982, blz. 38.1-38.10;

Toele, A., en H. Jacobi, Het noodgeld van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945, Leiden 1996, blz. 253-254.