Handelingen

Statenkroon

Uit Wiki Munten en papiergeld

statenkroon, eigentijdse, maar onjuiste benaming voor de gouden dubbele statengulden (statenmunten) omdat de kroon van Karel V en Philips II, geslagen tussen 1540-1591, een hoger gewicht en gehalte had (3,41 g, 0,929) dan de gouden dubbele statengulden (3,02 g, 0,833). De onjuiste benaming berust op de overeenkomst in beeldenaar: beide munten hebben als beeldenaar een leliekruis op de ene en een gekroond Bourgondisch(-Spaans) wapen op de andere zijde.