Handelingen

Seel

Uit Wiki Munten en papiergeld

Seel, Grietje, (1879-1963), model van de Rijksacademie te Amsterdam naar wie N. van der Waay zijn ontwerp voor de hoge coupures uit 1921 en volgende jaren schetste, dat officieel model Zittende vrouwenfiguur werd genoemd. Sinds de jaren 1960 wordt model in het spraakgebruik meer en meer aangeduid als model Grietje Seel.

G.


  • Seel grietje 1000 gld 1929.jpg
  • Seel grietje portret.jpg