Handelingen

Securitas

Uit Wiki Munten en papiergeld

Securitas lugdunum 64 66.jpg

Securitas, personificatie van de zekerheid, de veiligheid. Op Romeinse munten regelmatig voorgesteld als een zittende vrouw met haar hoofd rustend op haar arm of met haar hand op haar hoofd. Soms ook staande met gekruiste benen en leunend op een zuil afgebeeld. Ook los van de personificatie komt de term securitas op munten tot in de 4e eeuw n.Chr. voor, o.a. op munten van Valentinianus I en zijn collega's met een Victoria op de kz en als opschrift: SECURITAS REIPUBLICAE (= de veiligheid van de staat).

v.H.