Handelingen

Schild, heraldiek

Uit Wiki Munten en papiergeld

Schild thebe stater 5e eeuw vC.jpg

schild, belangrijkste verdedigingswapen van een krijgsman, waarop veelal herkenningssymbolen van de drager of een groep van dragers waren afgebeeld. Reeds lang voor het ontstaan van de middeleeuwse heraldiek werden in de Oudheid dergelijke schilden met symbolen op munten afgebeeld, zoals op de Griekse munten van Thebe.

In de heraldiek geldt het schild als belangrijkste bestanddeel van het wapen. Als zodanig veroverde het als personifiëring van de vorst of diens rijk sinds de 13e eeuw een plaats op de munten, hetgeen een muntnaam als gouden schild verklaart; schild, gouden.

G.