Ga naar: navigatie, zoeken

Réformations

Reformations frankrijk ecu 6 livres 1712.jpg

réformations, in Frankrijk de benaming voor de manipulaties met de munten in de periode 1689-1726. Wegens de financiële nood, veroorzaakt door de Negenjarige Oorlog en de Spaanse Successie-oorlog, trok de regering achtmaal alle omlopende gouden en zilveren munten in en verving ze door nieuwe met een hogere nominale waarde; het verschil van telkens 10 a 20% kwam aan de schatkist ten goede. Deze reeks van zgn. "verbeteringen" werkte als een belasting op het gemunte geld - vergelijkbaar met de stempeling in Holland en Zeeland van 1573 - en leidde tot een ernstige verzwakking van de geldeenheid. Terwijl de zilveren écu van 1641 tot 1689 een waarde van 3 livres had, werd de nieuwe écu van 1726, die tot het einde van de eeuw stabiel bleef, bij een slechts weinig hoger gewicht voor 6 livres in omloop gebracht.

De ingetrokken munten werden meestal niet versmolten, maar alleen met de schroefpers - in Frankrijk al een halve eeuw algemeen in gebruik - van een nieuwe beeldenaar voorzien, zodat de operatie snel en goedkoop uitgevoerd kon worden. Gewoonlijk zijn dan ook duidelijk sporen van de oude beeldenaar te zien. De zeldzamere tegelijkertijd op nieuwe plaatjes (flans neufs) geslagen exemplaren zijn bovendien van een apart teken voorzien. Slechts tweemaal, in 1709 en 1718, werden de ingetrokken munten wel versmolten tot nieuwe met een afwijkend gewicht.