Handelingen

Pistool

Uit Wiki Munten en papiergeld

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

pistool, of double écu d'or, benaming voor de dubbele Spaanse escudo of dubloen en voor de Franse louis d'or (een dubbele kroon met een gewicht van oorspronkelijk 6,69 g). De naam is ontleend aan het Italiaanse piastola, het verkleinwoord van piastra (piaster).

Hij werd ook aangemunt te Bouillon door Willem Robert van der Marck (1574-1588) en opvolgers en te Orange door Philips Willem (1584-1618), Maurits (1618-1625), Frederik Hendrik (1625-1647) en Willem II van Oranje (1647-1650).

De halve pistool is de pistolet, de dubbele pistool is de quadrupel .

G.

Lit.:

Veen, P.A.F, van, Etymologisch woordenboek, Utrecht/Antwerpen 1991, blz. 576.