Ga naar: navigatie, zoeken

Oudenaarde

Oudenaarde noodmunt 20 st tin 1582.jpg

Oudenaarde, Vlaamse muntplaats, thans gelegen in de prov. Oost-Vlaanderen, waar in de 13e eeuw anonieme penningen zijn geslagen.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog heeft de stad in 1582 tijdens het Spaanse beleg tinnen noodgeld uitgegeven.

Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft de stad in 1915 onder de toenmalige naam Audenaerde twee emissies noodbiljetten (noodgeld) uitgegeven, gevolgd door een emissie van het Bureel van Weldadigheid.

Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.

Lit.:

Gelder, H.E. van, De Nederlandse noodmunten van de Tachtigjarige Oorlog, 's-Gravenhage 1955, blz. 48-50.