Handelingen

Ordonnantie

Uit Wiki Munten en papiergeld

ordonnantie, (verouderde) benaming voor een van overheidswege uitgevaardigde verordening. De bekendmaking daarvan kon o.a. gebeuren door het aanplakken van een gedrukt plakkaat. In de praktijk zijn beide termen vrijwel verwisselbaar.