Ga naar: navigatie, zoeken

Oostende

Oostende, Vlaamse muntplaats, thans gelegen in de provincie West- Vlaanderen, waar in de 13e eeuw anonieme penningen zijn aangemunt met de plaatsaanduiding OSTD. Deze zijn, waarschijnlijk ten onrechte, ook aan Diksmuide toegeschreven.

Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen en zie ook Oostendse Compagnie.

In 1782 stichtte Sir Smitt Herries de Banque à Ostende, die daarna bijkantoren opende te Brussel, Gent en Brugge. Dit leidde tot naamsverandering in Banque d'Ostende et de Bruxelles. De eerste emissie biljetten van de Banque à Ostende werd door de regering nietig verklaard. Van deze biljetten is alleen een oningevuld exemplaar bewaard gebleven.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn er te Oostende zeven emissies noodbiljetten (noodgeld) uitgegeven onder de naam Ostende, gedateerd 25 oktober 1914, 22 februari 1915, 25 oktober 1915, twee 21 juni 1916, één 1916 en één 1918.

Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen. 21 juni 1916, één 1916 en één 1918.

Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.

Lit.:

Pallemans, L., Belgische bankbiljetten in de 19e eeuw: Emissie, evolutie, Billeta Belgica, jaargang 2, 3 en 4.

  • Oostende banque a ostende 1782 .jpg
  • Oostende noodbiljet 20 fr 1915.jpg