Handelingen

Obryzus

Uit Wiki Munten en papiergeld

obryzus, of obryziacus, Latijns adjectief, op laat-Romeinse en vroeg-Byzantijnse gouden munten afgekort als OB, te interpreteren als "OBryzum aurum" = zuiver goud. Deze afkorting treffen we voor het eerst aan op solidi (solidus]]) uit het jaar 368 na Chr. Meestal wordt OB voorafgegaan door een afkorting die de plaats van aanmunting aangeeft zoals CON voor Constantinopel, COM voor comitatus (het keizerlijke hof), TR voor Trier, enz. Het gehalte van deze gouden munten was zeer zuiver (ca. 99% goud), terwijl dat van de solidi van net voor 368 om en bij de 95% lag.


v.H.