Ga naar: navigatie, zoeken

Nederlandsche Handel-Maatschappij

Nederlandsche hand shanghai netherlands trad 5 dollar 1909.jpg

Nederlandsche Handel-Maatschappij, NV(NHM), een op initiatief van koning Willem I op 29 maart 1824 opgerichte naamloze vennootschap ter bevordering van de nationale handel, met name tussen Nederland en de overzeese gebiedsdelen.

Sinds 1882 trad zij ook op als bank. Als zodanig kreeg haar kantoor te Shanghai (China) regionaal emissierecht. Een eerste emissie in 1909 omvatte coupures van 5 en 10 dollar, een tweede emissie in 1922 coupures van 10 en 50 dollar.

De biljetten zijn gesteld in het Chinees (Shang Hai Ho Lan Yin Hang) en het Engels: Netherlands Trading Society. Te Medan werden van 1888-1908 door de NHM kasorders uitgegeven die als papiergeld circuleerden.

In 1964 fuseerde zij met de Twentsche Bank tot de Algemene Bank Nederland (ABN).

G.