Ga naar: navigatie, zoeken

Muntmeesters stambomen

muntmeesters stambomen, uit de stambomen van de families Fleming, Van Harn, Van Romondt en Wijntgens blijkt de grote onderlinge verwantschap, die het meeste tot uiting komt in die van de familie Wijntgens. Zij waren verwant met de muntmeesterfamilies Cornachini, Engelkens, Fleming, Van Harn, Jellen, De Mey, Munter, Den Otter, Ridder, Van Romondt, Sluysken, Van Sonsbeek en Stalpart van der Wiele.

De stambomen zijn gebaseerd op de bestaande genealogische en andere literatuur, zoals De Nederlandsche Leeuw, het Nederlandsch Patriciaat en Tangelder (1955), en op verspreid gevonden opmerkingen over familieverbanden. In een aantal gevallen spreken de bronnen elkaar tegen en heb ik daarom keuzes moeten maken bij de constructie van deze overzichten. Omwille van de overzichtelijkheid is soms van de klassieke genealogische volgorde afgeweken; hierdoor staat bijvoorbeeld het oudste kind niet altijd links in de rij en zijn niet-relevante familieleden weggelaten.


De schrijfwijze is aangepast aan die in de muntmeesterlijsten; de schrijfwijze blijft altijd een probleem. Zo vermeldt Van Romondt als door hem gevonden varianten van de naam Wijntgens: Winiken(s), Wyneken(s), Wyn(c)kens, Wynt(h)gens, Wyntyns, Wyntiens, Wyntgis en Wyntjes. In de transcripties bij Van der Chijs komt onder andere Wintgens en Wijnckens voor. Hierbij komt nog dat in transcripties de keuze voor de letter y of de ij vaak op persoonlijke voorkeuren berust.


Voor aanvullingen houd ik mij altijd aanbevolen. Hopelijk stimuleren deze stambomen bovendien tot nieuw archiefonderzoek.


N.B.: Bij muntmeesters en hun familieleden met de familienaam Fleming, Van Romondt of Wijntgens wordt, om de teksten zo beperkt en compact mogelijk te houden, niet naar deze stambomen verwezen. Dit is natuurlijk wel het geval bij de muntmeesters en hun familieleden met een andere familienaam, die wel in deze stambomen voorkomen.


Bert van Beek, december 2016.


  • Fleming stamboom.jpg
  • Harn van stamboom.jpg
  • Romondt van stamboom.jpg
  • Wijntgens0001 stamboom.jpg

Terug naar muntmeesters