Handelingen

Misslag

Uit Wiki Munten en papiergeld

Misslag.jpg

misslag, een munt die een met het blote oog waar te nemen, tijdens het normale fabricageproces ontstane, afwijking van de specificatie van het muntbedrijf vertoont. De meest voorkomende misslagen zijn: ongeslagen muntplaatjes (rondel), zwak geslagen munten, niet centrisch geslagen munten, munten waarvan een deel van het muntplaatje ontbreekt, munten met opstaande rand.

Onder misslagen vallen dus niet: opzettelijk aangebrachte afwijkingen, proeven geslagen in andere metalen of op dubbele dikte (piedfort). Door de controle bij de munthuizen komen tegenwoordig zelden misslagen in circulatie. Bij oudere munten is dit wel anders.

K.

Lit.: Bruijn, E.J. de, Misslagen, Muntalmanak '90-'91 (8e editie) 159-171.