Handelingen

Messina

Uit Wiki Munten en papiergeld

Messina, (in de Griekse tijd Messana, Griekse muntslag) havenstad op het eiland Sicilië.

Oorspronkelijk heette deze door Grieken uit Chalkis gekoloniseerde stad (ca. 730 v. Chr.) Zankle. Op het einde van de 6e eeuw v. Chr. worden er de eerste zilveren munten geslagen. Zij tonen op de vz de sikkelvormige (in het Grieks zanklori) haven met een dolfijn en op de kz een geometrisch patroon met een schelp. Wanneer in 494 vluchtelingen uit Samos (Klein-Azië) er de macht overnemen, verandert ook het muntbeeld. Op de vz zien we nu een leeuwehuid, op de kz een oorlogsschip.

Ca. 490/489 v. Chr. veroveren afstammelingen van emigranten uit Messenia (Griekenland) er de macht; de naam Zankle wordt nu in Messana gewijzigd. De leeuwehuid op de vz van de munten blijft behouden maar op de kz verschijnt nu een kalfskop.

Vanaf 480 v. Chr. wordt op de voorzijde van de munten een tweespan met muilezels en op de keerzijde een haas afgebeeld. In 461 wordt boven het tweespan een Nikè of overwinningsgodin toegevoegd.

In de derde eeuw v. Chr. sloegen de Mamertijnen, die Messina overheersten, en de Romeinen er nog munt.

In de Middeleeuwen en tot laat in de 16e eeuw bleef er een muntatelier actief.

v.H.