Handelingen

Meijer & Araujo

Uit Wiki Munten en papiergeld

Curaçao, Meijer & Araujo, biljet van 25 cent, september 1897, 12,2 x 7,7 cm, gedrukt bij Hamilton Bank Note Co, New York.

Meijer & Araujo, een industriële- en handelsonderneming op Curaçao, bracht in 1893 particulier papiergeld (in coupures van 25 en 50 cent en 1 en 2½ gulden) in de Nederlandse Antillen in omloop, gedrukt bij de Hamilton Bank Note Company in de Ver. Staten.

Lit.: Soest, J. van, Trustee of the Netherlands Antilles, Zutphen 1978, blz. 203.