Handelingen

Medaille

Uit Wiki Munten en papiergeld

medaille, penning, in Nederland vooral gebruikt voor draagpenningen die gegeven worden om iemand te eren die een bijzondere prestatie geleverd heeft zoals bijvoorbeeld het winnen van een wedstrijd bij de Olympische Spelen. Ook ridderorden worden hier wel onder gerekend.