Handelingen

Maximiliaan Emanuel van Beieren

Uit Wiki Munten en papiergeld

Maximiliaan Emanuel van Beieren, keurvorst van Beieren (1679- 1726) onder de naam Maximiliaan II Emanuel, was tevens landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden van 1692-1711. Tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701-1714) koos Maximiliaan Emanuel de Franse zijde en steunde hij de Franse pretendent Philips V tegen de Oostenrijkse aanspraken. Hij verloor daardoor in 1704 zijn keurvorstendom aan Oostenrijk. In 1711 stond Philips V de soevereiniteit over de Zuidelijke Nederlanden (feitelijk alleen over Namen en Luxemburg, zijn laatst overgebleven provincies) af aan Maximiliaan Emanuel, waarna deze regeerde tot 1714. Hij opende te Namen een munthuis waarin hij naast zilveren kleingeld en koperen munten voor de omloop een serie gouden en zilveren munten heeft laten slaan om zijn waardigheid als soeverein meer kracht bij te zetten.

In 1714 deed hij afstand van Namen en Luxemburg ten behoeve van Oostenrijk toen hij zijn keurvorstendom na de Spaanse Successieoorlog weer terugkreeg.

Aangenomen wordt dat een deel van de frauduleuze productie van Naamse oorden met het jaartal 1692 op naam van Karel II ook tijdens de regering van Maximiliaan Emanuel heeft plaatsgevonden.  • Zuidelijke Nederlanden, Maximiliaan Emanuel van Beieren (1711-1714), dubbele souverein, 1712, goud, geslagen te Namen.
  • Maximiliaan emanuel soeverein namen 1711.jpg