Handelingen

Marseille

Uit Wiki Munten en papiergeld

Marseille, Franse stad die rond 600 v. Chr. door Grieken uit Phocaea (Klein-Azië) gesticht werd onder de naam Massalia. Het was een belangrijke handelsnederzetting gelegen bij de monding van de Rhône. De Grieken sloegen er vanaf de vroege vijfde eeuw v. Chr. munt. Het bekendst zijn kleine archaïsch aandoende zilveren munten van het zgn. Auriol-type. Van 350 v. C. af worden er mooi afgewerkte drachmen (ca. 3.7 g), die op de voorzijde een Artemishoofd en op de keerzijde een leeuw vertonen, geslagen.

Ze circuleerden in grote delen van Zuid-Frankrijk en Noord-Italië en werden veelvuldig door de Keltische stammen nagebootst. Veel voorkomend zijn ook de zilveren obolen met op de voorzijde een mannenhoofd en op de keerzijde een wiel met de letters MA.

Onder de Romeinen werd er te Marseille geen munt geslagen maar vanaf de Merovingers tot in 1858 werd er regelmatig aangemunt.

v.H.