Handelingen

Man, Marie G.A. de

Uit Wiki Munten en papiergeld

Man, de, voluit Marie G.A. de Man, (1855-1944), Zeeuwse numismate, was van 1889- 1933 conservatrice van het penningkabinet van het Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen te Middelburg.

Zij schreef meer dan negentig grotere numismatische artikelen en enkele tientallen kleinere, voornamelijk over Zeeuwse penningen en noodmunten en over in Zeeland gevonden munten vanaf de Romeinse tijd tot en met de Karolingische periode. De meeste van deze artikelen zijn gepubliceerd in Tijdschrift en Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, waarvan zij van 1896-1929 redactielid was.

In 1917 werd zij benoemd tot erelid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

Een groot deel van haar eigen verzameling is in 1922 aangekocht door het Koninklijk Penningkabinet.

Lit.: Kerkwijk, A.O. van, Marie G.A. de Man, JMP (1943/1945) 104-107; Koninklijk Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen, Keuze uit de numismatische geschriften van Marie G.A. de Man, Middelburg 1980 (met biografie en bibliografie).