Handelingen

Londense biljetten

Uit Wiki Munten en papiergeld

Londense biljetten, of Londense reeks, modelaanduiding voor Belgische bankbiljetten en thesauriebiljetten, gedrukt op last van de te Londen gevestigde zetel van de Nationale Bank van België in 1944. De bankbiljetten werden in offset gedrukt door de firma Bradbury, Wilkinson & Co in coupures van 1000, 500 en 100 frank (resp. 200, 100 en 20 belgas) volgens model 1933, doch van kleiner formaat. De thesauriebiljetten werden gedrukt door firma Thomas de la Rue in coupures van 10 en 5 frank (resp. 2 en 1 belga) en waren voorzien van guilloches. Deze Londense biljetten werden aangewend in het kader van de geldzuivering 1944 en ter betaling van de geallieerde troepen.

De reeks werd na verloop van tijd vervangen door de dynastiereeks.

G.